App voor ondersteuning ongeplande spoedzorg Ondersteuning voor SEH en HAP

Probleem

Voor huisartsen en ziekenhuizen is het vaak onvoldoende duidelijk wat de mogelijkheden en criteria zijn voor opname in een verpleeghuis en zorg thuis. Door alle recente wijzigingen in wet- en regelgeving rondom de WLZ, WMO en Zvw is de onduidelijkheid alleen nog maar verder toegenomen. Ook voor de VVT instellingen is het niet altijd duidelijk of een indicatie voor een cliënt afgegeven zal worden. Indicaties worden pas toegekend, nadat de cliënt al in zorg is genomen. Geen indicatie betekent geen vergoeding. Hierdoor ontstaat risicomijdend gedrag.

Hierdoor worden huisartsen bij spoedsituaties regelmatig ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd, waardoor mensen soms ten onrechte in het ziekenhuis worden opgenomen. Tevens blijven mensen langer in het ziekenhuis liggen dan nodig, omdat er geen geschikte zorgvorm wordt gevonden om de uitstroom mogelijk te maken. Ziekenhuisopname zonder medische noodzaak heeft zowel gevolgen voor de kwaliteit als voor de kosten van de zorg. Het ziekenhuis is voor deze ouderen namelijk een suboptimale omgeving in termen van gezondheidsrisico’s en kwaliteit van leven. Daarnaast zijn de kosten van een opname in het ziekenhuis hoger dan in een VVT instelling of zorg thuis.

Oplossing

De Zorgwissel app ondersteunt bij het maken van de juiste keuze voor zorg aan kwetsbare ouderen door middel van een triage instrument die binnen de app wordt doorlopen. In deze app is het actuele bedden aanbod en de daarbij behorende contactgegevens van verschillende zorgaanbieders te vinden. Daarnaast is er contactinformatie te vinden over (specialistische) thuiszorg en SOG's.

Pro-actief

Wanneer een zorgorganisatie weer een bed beschikbaar heeft wordt er direct een pushbericht naar de App gestuurd om zo de gebruikers te informeren dat er van een bepaald type zorg weer een bed beschikbaar is.

Persbericht

Naar aanleiding van de ingebruikname van de Zorgwissel App heeft Zorggroep Elde uit Boxtel een persbericht gepubliceerd. Klik hier om het persbericht te lezen

Ontdek het op Google Play