Zonder partners geen Zorgwissel

Zonder partners kan Zorgwissel natuurlijk niet bestaan. Onderstaande zorgaanbieders hebben het voordeel van Zorgwissel al ontdekt:

Actief Zorg is een dynamisch bedrijf wat inmiddels uitgegroeid is tot een volwaardige thuiszorgorganisatie. Met ons hoofdkantoor in Waalwijk en regiokantoren in Tilburg, Den Bosch, en Eindhoven, leveren wij thuiszorg in heel Noord-Brabant.

Actief Zorg laat zich bij al haar activiteiten leiden door de specifieke vraag van elke cliënt; de cliënt staat centraal. Zo leveren wij een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van elke cliënt in zijn/haar eigen woon- en leefomgeving. De kwaliteit van onze dienstverlening garanderen wij door te werken vanuit een bedrijfsmatig ingerichte organisatie, waarin deskundige, betrokken en gemotiveerde medewerkers een essentiële rol vervullen. Actief Zorg staat midden in de samenleving en is alert op alle relevante en actuele ontwikkelingen. Wij zijn een organisatie van en voor mensen. In samenspraak met de cliënt, zijn omgeving en ketenpartners leveren wij de gewenste hulp in de huishouding, verzorging of verpleging.

Bezoek de website van Actief Zorg
Organisatie voor professionele palliatief terminale thuiszorg van 0 tot 24 uur.  Bezoek de website van Allerzorg BV

Amare Zorg & Zo is een kleinschalige thuiszorgorganisatie, waarbij wij ons vooral richten op het bieden van thuiszorg zoals de cliënt dat wenst en bij de cliënt past! Persoonlijk, betrokken en deskundig.

Wij gaan uit van de zorgvraag, waarbij de regie hierover zoveel mogelijk bij de cliënt en het netwerk blijft. Wij bieden zorg die optimaal past bij de behoefte en zorgvraag van de cliënt, omdat wij graag een bijdrage leveren aan kwaliteit van het leven in de thuissituatie.

Bij Amare Zorg & Zo geloven we in persoonlijk contact. Onze cliënten laten ons binnen in (een deel van) hun leven en daar moeten we op een passende manier mee om gaan. De cliënt verbindt zich met ons, en wij verbinden ons met de cliënt, zorgen voor hen. Door persoonlijke, open en respectvolle zorg te bieden kan de cliënt erop vertrouwen dat wij als organisatie op de best mogelijke manier zorgen voor hen.

Wij denken dat de kracht van goed zorgen voor iemand zit in de korte lijntjes, transparantie en zorg op maat met oog voor de wensen en behoeften van iedere cliënt. Een kleinschalige en persoonlijke manier van werken houdt voor ons in dat wij  contact met de cliënt willen hebben, en daardoor beter kunnen inspelen op persoonlijke wensen, behoeften, kracht, zwakte en inzet van kennis, daar waar dit de meeste meerwaarde heeft voor de cliënt.

Bij Amare Zorg & Zo vinden we het stimuleren van eigen kracht belangrijk. Stimuleren van de eigen kracht van de cliënt, om zoveel mogelijk de eigen regie te behouden en mogelijkheden zo lang mogelijk te gebruiken en te verbeteren.

Thuiszorg zoals zorg thuis bedoeld is!

Bezoek de website van Amare Zorg & Zo
Wij vinden het belangrijk dat er op iedere zorgvraag een helder antwoord wordt gegeven. Wij merken namelijk dat er een tendens is waarbij er geen duidelijkheid wordt gegeven. Ook niet over de financiering van de zorg. Bij Attenza communiceren wij altijd helder en transparant met de cliënt en diens omgeving. Onze zorgcoördinatoren zien er persoonlijk op toe dat er duidelijkheid is. Duidelijkheid over de zorg, de financiering hiervan en de te nemen stappen. Wij evalueren tussentijds en achteraf de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij kunnen dan ook garanderen dat onze zorgverleners de best mogelijke zorg kunnen leveren.

Bij Attenza gaat het budget naar de zorg. Wij werken door middel van slimme ICT-oplossingen, zodat wij meer zorg kunnen leveren vanuit het beschikbare budget. Daarnaast zoeken wij altijd collega-organisaties, zodat wij de beste kwaliteit kunnen leveren. Attenza specialiseert zich in intensieve- , palliatieve zorg. Voor andere zorgsoorten verwijzen wij door naar onze partners. Op deze wijze krijgt een cliënt altijd de juiste specialist voor hetgeen dat hij of zij nodig heeft.
Bezoek de website van Attenza

Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. Niet alleen op momenten dat het nodig is, maar ook omdat we ouder worden zo aangenaam mogelijk willen maken. Aandacht, keuze en gemak zijn de sleutelwoorden in ons werk. Iedereen is uniek en daar stemmen we onze zorg op af, met veel persoonlijke aandacht en dichtbij. We willen het leven van onze cliënten comfortabel en gemakkelijker maken. Dat doen we door een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn te bieden en dit zo goed en gemakkelijk mogelijk te organiseren.

BrabantZorg biedt wonen, zorg en welzijn in en vanuit locaties in de regio's Oss, Uden, Veghel, 's-Hertogenbosch en Bommelerwaard.

Bezoek de website van BrabantZorg

De missie van Breederzorg: Zorg verlenen zoals we deze zouden wensen voor onze eigen vader, moeder of partner.

Onze visie: goed opgeleide medewerkers die werken vanuit hun hart.

 

Breederzorg Thuiszorg levert vanuit de WMO, ZVW, WLZ of middels een PGB de volgende soorten zorg: Hulp bij huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging in de volgende regio's:

Oss

Uden

Veghel

Eindhoven

Helmond 

Omliggende en tussenliggende regio's behoren ook tot ons werkveld

Bezoek de website van Breederzorg

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar. Buurtzorg Nederland: een natuurlijk alternatief!

Bezoek de website van Buurtzorg Nederland

Cura Excellent een jonge dynamische organisatie gespecialiseerd in excellente thuiszorg. Dat wil zeggen de best mogelijke en passende zorg bij u thuis, waarbij wij het erg belangrijk vinden dat u zelf de regie voerder bent en zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen in uw eigen omgeving. Uw wensen en behoeften staan centraal!

 

Wij werken met kleine zelfsturende teams van maximaal (6) zorgverleners. Kwaliteit is voor ons erg belangrijk, onze medewerkers zijn gekwalificeerde zorgverleners (niveau 3,4 en 5) die persoonlijke aandacht, contact met u en uw naasten erg belangrijk vinden om samen te werken aan u zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

Bezoek de website van Cura Excellent

De Riethorst Stromenland biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van wonen, zorg, verpleging en behandeling voor mensen van 55 jaar en ouder. Kwaliteit van leven staat daarbij voorop. We bieden onze cliënten de mogelijkheid om zoveel mogelijk hun eigen levensstijl waar te maken. Daarvoor leggen we hen een aantal keuzes voor. Wie niet meer in staat is om die keuzes te maken, krijgt daarbij onze ondersteuning.

Sinds 1 januari 2006 werken twee gelijkwaardige partners, Stichting Stromenland en De Riethorst, officieel samen als één zorgaanbieder: De Riethorst Stromenland. Daarmee ontstond één organisatie die optimaal is voorbereid op nieuwe ontwikkelingen en eisen die nu en in de toekomst aan hoogwaardige zorg worden gesteld.

Bezoek de website van De Riethorst Stromenland

Mijn naam is Lea Prins - de Wit. Als Zelfstandig Zorg Professional ben ik werkzaam in de regio Noordoost-Brabant.

In het kwaliteitsregister van V&Vn sta ik geregistreerd als wijkverpleegkundige (niveau 5).

DeWitCare staat voor transparant, laagdrempelig, persoonlijk, relatie vanuit respect, dialoog, professioneel zakelijk, autonomie client voorop en daadkracht.

Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen heb ik achterwachtafspraken met andere ZZP-ers in de regio.

In samenwerking met Zorgcooperatie Thuisbasis Brabant is rechtstreekse contractering met zorgverzekeraar VGZ mogelijk gemaakt. 

Bezoek de website van DeWitCare
Thuiszorg in de regio Meierijstad gezocht? HappyNurse levert thuiszorg in de regio Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. U kunt bij HappyNurse terecht voor onder meer begeleiding, verzorging, verpleging, dementiezorg, terminale nachtzorg en 24-uurszorg (op aanvraag). Onze zorgverlening is helemaal op maat voor u ingericht waarbij wij uw privacy en levenswijze respecteren. De professionele zorgverleners wonen bij u in de buurt en kennen alle zorgmogelijkheden in de omgeving Meierijstad. De wijkverpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt en stelt samen met u een vast team van zorgprofessionals speciaal voor u samen. U ziet dus altijd vertrouwde gezichten en u krijgt professionele zorg op maat, persoonlijk en vertrouwd.
 
Thuiszorg diensten in de regio Schijndel/Sint-Oedenrode/Veghel

Onze HappyNurses levert altijd thuiszorg op maat. Hierbij kunt u denken aan:

Begeleiding bij het regelen van alledaagse activiteiten

Begeleiding en verzorging bij dementie.

Ontlasting van mantelzorgers

PTZ / Nachtzorg

Gespecialiseerde verpleging

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Maar wij leveren nog veel meer en altijd voor u op maat gesneden. Neem contact met ons op om vrijblijvend te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Bezoek de website van HappyNurse Thuiszorg Meierijstad

Tijd voor mensen....

Dat is waar het bij Interzorg om draait. En natuurlijk om thuiszorg: hulp bij het huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging / verzorging en langdurige zorg.

Interzorg verleent al sinds 1987 thuiszorg. En dat doen we professioneel, betrokken, efficiënt én met passie.

Bezoek de website van Interzorg

In een parkachtige omgeving aan de rand van het dorp Nuland ligt Sint Jozefoord. Sint Jozefoord is een verzorgings- en verpleeghuis voor, tot medio 2008, uitsluitend vrouwelijke religieuzen van verschillende congregaties en ordes. Eind 2010 wonen er ongeveer 90 religieuzen en 40 niet-religieuze bewoners. Sint Jozefoord biedt momenteel plaats aan circa zestig cliënten met een met een verzorgingshuisindicatie en achtenvijftig cliënten met een verpleeghuisindicatie. Daarnaast kent Sint Jozefoord ongeveer eenentwintig kloosterkamers waarvoor geen zorgindicatie nodig is.
 
Sint Jozefoord bevindt zich midden in een dynamisch vernieuwingsproces met veel aandacht voor handhaving van de geboden kwaliteit. Het besluit in 2008 om niet-religieuzen toe te laten, vormde een nieuwe uitdaging. Medewerkers die graag werken in een relatief kleine organisatie, waar men betrokken is bij elkaar, zullen zich op Sint Jozefoord zeker thuis voelen.
 
Sint Jozefoord levert Topzorg

Bezoek de website van Jozefoord

Zorggroep Dorus is in 1997 ontstaan door een fusie van twee verzorgingshuizen, Mgr. Bekkershuis en Huize Lidwina, met het verpleeghuis St. Barbara. Eind 2000 is Huize Lidwina gesloten als verzorgingshuis.
Thans bestaat Zorggroep Dorus uit:

 • Verpleeghuis St. Barbara met 91 bewoners (somatisch en psychogeriatrisch)
 • Zorgcentrum Mgr. Bekkershuis met 121 bewoners (waarvan 18 verpleeghuisbewoners p.g.)
 • Dagbehandeling
 • Zorg aan Huis  
Bezoek de website van Laverhof
Bieden van verpleging en verzorging bij cliënten thuis. Bezoek de website van Meetingcare Thuiszorg
ODAzorg is een thuiszorgorganisatie die naast reguliere wijkverpleging ook gespecialiseerd is in het aanbieden van zorg voor mensen met dementie. Bezoek de website van ODAzorg

PrivaZorg is een landelijk AWBZ toegelaten instelling. Vanuit de 30 regionale
steunpunten wordt de zorg aan cliënten georganiseerd en gecoördineerd. Wij zijn
uitgegroeid tot een respectabele organisatie van waaruit jaarlijks meer dan één
miljoen uur zorguren geleverd worden door ruim 2500 zorgverleners. PrivaZorg
werkt (nog) niet met wachtlijsten. Als wij u niet van dienst kunnen zijn dan
verwijzen wij u door naar organisaties die wellicht wel de benodigde hulp kunnen
bieden. Ons landelijk netwerk van steunpunten en zorgcoördinatoren en
zelfstandig zorgondernemers wordt vanuit een compact centraal kantoor
ondersteund. 

Bezoek de website van Privazorg Den Bosch

Stichting Schakelring biedt in Midden-Brabant verschillende diensten in woongenot, zorg op maat en welzijnservices aan voornamelijk ouderen. Dan doen we op maat, in onze elf unieke woonzorgcentra en ook thuis. Onze unieke medewerkers en vrijwilligers werken voor de unieke cliënt. Kernwaarden: samen, open en deskundig resultaten boeken voor onze klant. Het echte verhaal is natuurlijk veel groter.
 
Schakelring is de verzamelnaam voor alle woonzorgcentra en alle medewerkers, samen met familie en vrijwilligers, die bij de stichting horen. Allemaal sterke schakels, die samen een krachtig geheel vormen. Onze woonzorgcentra zijn zelfstandige locaties met een eigen karakter, sfeer en uiterlijk. Zij hebben een centrale plaats in de buurt, de wijk en de gemeente. Vanuit deze woonzorgcentra bieden wij ook zorg bij u thuis.
 
De honingraten in ons logo staan symbool voor de bedrijvigheid en dynamiek binnen onze organisatie. Alles draait hier om de cliënt, die de best mogelijke zorg en leefomstandigheden verdient. En natuurlijk staat de cliënt vooraan in onze vijf kernwaarden:
 
Klantgericht - resultaatgericht - samen - open - deskundig

Bezoek de website van Schakelring

Stichting MaxZorg biedt kwaliteitszorg op maat in de omgeving waarin mensen zich thuis voelen. Mensen die door ziekte of handicap, al dan niet tijdelijk, niet meer alles zelf kunnen, willen zonder uitzondering zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Daarom zoeken onze professionals altijd in overleg met hen naar de zorgoplossing die het beste bij past bij hun manier van leven. Dat doen we met respect en op basis van gelijkwaardigheid.

Onder kwaliteit verstaan we niet alleen maatwerk en deskundigheid, maar ook transparantie. Wij vinden dat onze cliënten en betrokkenen volledige inzage moeten hebben in de zorg die wij verlenen. Daarom werken we met het e-zorgdossier®, een digitaal registratiesysteem dat toegankelijk is voor iedereen die daartoe is geautoriseerd. Het systeem maakt, bijvoorbeeld voor familie, inzichtelijk wanneer welke zorg is verleend.

Door het invullen van de digitale registratieformulieren wordt de zorg bij de bron op tijd en inhoud opgesplitst en geregistreerd. De cliënt ondertekent meteen voor akkoord en de verleende zorg is verantwoord. De handelingen worden op deze manier transparant en conform de beleidsregels geborgd. Het e-Zorgdossier levert een aanzienlijke tijdbesparing op en zorgt ervoor dat alle geldstromen inzichtelijk en verantwoord zijn.

MaxZorg kan haar cliënten ook medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) bieden. MSVT is verpleegkundige zorg in de thuissituatie in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist.

MSVT is bedoeld voor patiënten die na een ziekenhuisopname thuis zeer gespecialiseerde zorg nodig hebben, zoals wondzorg. De medisch specialist bij wie deze mensen onder behandeling zijn, is eindverantwoordelijk voor de opdracht, de aansturing, de kwaliteit en de omvang van de MSVT die hij of zij voorschrijft.
  
De verpleegkundigen die de MSVT voor MaxZorg uitvoeren zijn zeer ervaren en deskundig. Ze volgen regelmatig (bij)scholing en zorgen ervoor dat hun vaardigheden op peil blijven.

Ook voor wat betreft onze dagbesteding kiezen we voor maatwerk. Het uitgebreide aanbod van activiteiten enerzijds en de professionele deskundigheid van onze medewerkers anderzijds, maken het mogelijk de dagbesteding af te stemmen op individuele wensen en mogelijkheden. We bieden een prettige, vertrouwde plek waar mensen zich op hun gemak voelen, zich kunnen vermaken en sociale contacten kunnen opbouwen en onderhouden.

MaxZorg is in 2009 opgericht en in 2011 als stichting voortgezet. Stichting MaxZorg werkt zonder winstoogmerk. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zien er mede op toe dat Stichting MaxZorg op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaat met gemeenschapsgeld. Stichting MaxZorg heeft 35 medewerkers van wie er 5 op kantoor werken en 30 werkzaam zijn als zorghulp, helpende, verzorgende of verpleegkundige.


Bezoek de website van Stichting MaxZorg
Platform Verbinden-met-Zorg (AGB: 75752640) is een volledig erkende, landelijke thuiszorginstelling. De zorg wordt geleverd door ervaren en hoog gekwalificeerde zzp-zorgverleners. PlatformVmZ faciliteert en ontzorgt de aangesloten zzp-zorgverleners  op verschillende gebieden: zorginhoudelijk, kwaliteit, juridisch, administratief en samenwerking. Bezoek de website van Stichting Verbinden met Zorg

Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor alle inwoners van Midden- en West-Brabant . We bieden een breed dienstenpakket voor jong en oud. Van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg en voeding- en dieetadvisering tot zorg in onze woonzorgcentra.

 • Thuiszorg
 • Kraamzorg
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Voeding- en dieet
 • Woonzorgcentra
 • Thuiszorgwinkel

Thebe biedt daarnaast veel aanvullende diensten. Bent u lid van Thebe Extra? Dan zijn de aanvullende extra’s voor u voordelig. Thebe staat voor goede, verantwoorde zorg aan huis én in haar zorgcentra in West- en Midden-Brabant.

Bezoek de website van Thebe

Pantein bestaat uit: Maasziekenhuis Pantein, Thuiszorg Pantein en Zorgcentra Pantein. Pantein heeft nu de meest brede portfolio van Nederland: een ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ (joint venture met GGZ Oost Brabant) en alle vormen van thuiszorg.

Wij leveren - op maat en samenhangend - een compleet aanbod van producten en diensten op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn en zorg: zorg in het ziekenhuis, thuis of in een woonzorgcomplex of verpleeghuis. Jong en oud proberen wij te interesseren voor een gezonde leefstijl die bij hen past én die ervoor zorgt dat ze vitaal zijn, blijven of worden. Voorkomen is beter dan genezen.

Bezoek de website van Thuiszorg Pantein

De Van Neynselgroep is een moderne zorgorganisatie met ruim negenhonderd medewerkers. Vanuit de locaties Verpleeghuis Oosterhof, Woonzorgcentrum Antoniegaarde, Woonzorgcentrum De Taling, Zorgcentrum De Grevelingen, Verzorgingshuis Zuiderschans en de Rivièraa Zorgappartementen in ’s-Hertogenbosch en Verpleeghuis Boswijk in Vught, bieden onze medewerkers dagelijks een uitgebreid pakket aan zorg- en dienstverlening aan voornamelijk senioren.  In het afgelopen jaar ontvingen ruim 1000 cliënten, zowel in de thuissituatie als in een van onze woonzorgcentra of verpleeghuizen, zorg van onze medewerkers.

Daarnaast zijn bij de Van Neynselgroep nog zo’n 350 toegewijde vrijwilligers betrokken. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie. Zij bieden cliënten persoonlijke aandacht, tijd en ontspanning en slaan vaak een brug tussen medewerkers en cliënten. Samen met onze medewerkers zorgen zij ervoor, dat ouderen bij ons met een gerust hart oud kunnen worden. 

Bezoek de website van Van Neynsel
Wij zijn een kleinschalige thuiszorgorganisatie met verpleegkundige en verzorgende IG. Wij leveren pv, vp en ptz op basis van ZVW, WLZ en PGB. Wij zijn voornamelijk werkzaam in Tilburg-West en Reeshof. Bezoek de website van Vercura

Vertrouwde zorg in de buurt

Vivent is de persoonlijke zorgverlener in de buurt. In de regio ’s-Hertogenbosch bieden wij een kwalitatief goed zorgaanbod dat aansluit op de wensen van de cliënt. Onze mensen voelen zich betrokken. Samen verpersoonlijken we een schat aan kennis en ervaring.
Ondernemerschap op alle niveaus helpt ons telkens om voor én met onze cliënten de beste zorgoplossingen te ontwikkelen. Dat, én onze professionaliteit dragen bij aan onze betrouwbaarheid. Sinds 2008 is dat bekroond met  het HKZ-keurmerk voor kwaliteit.

Diensten

Onderstaand vindt u een compleet overzicht van onze diensten.


Alzheimercafe 
Het Alzheimercafé ’s-Hertogenbosch is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, kinderen en andere belangstellenden.
miMakkus clown Puck  
Een miMakker brengt vreugde en rust op de psychogeriatische afdeling van een zorginstelling.
Hulp bij het Huishouden 
Dé hulp in uw huis via Wmo
Kraamzorg 
De geboorte van een baby is een unieke gebeurtenis. Goede ondersteuning voor u en uw gezin is daarbij onmisbaar.
Jeugdgezondheidszorg 
Per 1 januari 2012 valt Jeugdgezondheidszorg onder GGD Hart voor Brabant
Thuiszorg 
Tal van mogelijkheden om zo lang mogelijk in uw eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen.
Dagactiviteiten 
Huiselijkheid, warmte en een prettige sfeer. Bekijk ons gevarieerde aanbod dagactiviteiten.
Behandeling en Consultatie 
(Para)medische diensten, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en dietist.
Verzorgings- en Verpleeghuizen 
Vijf zorgcentra met elk zijn eigen voorzieningen en karakter.
Vivent Plus 
De serviceorganisatie van Vivent, met diverse services, producten en gemaksdiensten.
Kinderdagverblijf 
Kinderdagverblijf Tijd4kids biedt kinderopvang aan kinderen in de leeftijd vanaf 10 weken.
Wijkzorg 
Eén persoonlijke Vivent Contactpersoon en één vast wijkteam voor uw persoonlijke zorg.

Bezoek de website van Vivent

Stichting Vughterstede exploiteert en verleent zorg vanuit de in Vught gevestigde zorgcentra Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia. Daarnaast verleent zij thuiszorg en diensten aan huis in de gemeente Vught.

Stichting Mariënhoven exploiteert en verhuurt aanleunwoningen in de gemeente Vught.

Bezoek de website van Vughterstede Thuis

Zorggroep Elde wil wonen, zorg- en dienstverlening bieden, gericht op maximale zelfstandigheid van de zorgvrager. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de zorgvrager zelf verantwoordelijk is voor alle aspecten van het leven en zelf hieraan richting geeft, waarbij de Zorggroep, eventueel in samenspraak met familie en relaties, een ondersteunende rol heeft. 

Bezoek de website van Zorggroep Elde

Welkom bij Zorgplein Maaswaarden!

 

Zorgplein Maaswaarden is een gecertificeerde zorgorganisatie in het Land van Heusden en Altena en heeft 2 locaties: Wijkestein in Wijk en Aalburg en de Notenhoff in Andel.

Onze organisatie bestaat uit verpleeghuizen en een verzorgingshuis. Daarnaast bieden wij thuiszorg, dagverzorging en dagbehandeling, maaltijdverzorging thuis, restaurantvoorzieningen en hulp bij sociale alarmering.

Zorgplein Maaswaarden staat voor kwaliteit in alle opzichten. Met elkaar, medewerkers en vrijwilligers, geven we dagelijks vorm aan deze kwaliteit. Wanneer onze bewoners en medewerkers tevreden zijn dan weten wij dat we die kwaliteit waar maken.

Op deze site kunt u meer informatie krijgen, maar natuurlijk bent u ook van harte welkom om onze locaties te bezoeken.

Mw. Drs. E. Lageweg
bestuurder

 

 

Bezoek de website van Zorgplein Maaswaarden

ZorgRijk is gespecialiseerd in zorg op maat voor ouderen en volwassenen. Onze medewerkers zijn professioneel. Als cliënt heeft u onze volledige aandacht, wij stellen u en uw wensen centraal. 

Bezoek de website van ZorgRijk

Stichting t Heem biedt thuiszorg in de dorpen:  
Haaren - Helvoirt - Biezenmortel- Udenhout -Berkel Enschot

Daarnaast kent t Heem vier woonzorg-centra voor mensen met een WLZ indicatie of tijdelijk (logeer) verblijf. In de dorpen Haaren-Helvoirt-Udenhout en berkel-Enschot


Bezoek de website van Zorgstichting 't Heem

Dat is waar Zorgteam Clivia voor staat. Wij werken volgens het principe 'zorg in natura', particuliere thuiszorg die wij als zorgaanbieder van A tot Z voor u kunnen regelen. Wie wij zijn? Een team van enthousiaste en ervaren verpleegkundigen uit 's-Hertogenbosch en omstreken. Wij hebben onze krachten gebundeld en vormen samen een zelfstandige zorgverlener op het gebied van thuiszorg. 

Waarom Clivia?

 • Zorg, begeleiding en verpleging aan huis
 • Oog voor detail en specifieke wensen
 • Persoonlijke benadering
 • Direct beschikbaar en flexibel inzetbaar
 • Jarenlange deskundige ervaring
 • Kwaliteit met een keurmerk
 • Rechtstreeks contact, zonder tussenkomst van een zorgkantoor
Bezoek de website van Zorgteam Clivia