Zorgwissel in uw ziekenhuis Wat Zorgwissel kan betekenen voor uw ziekenhuis?

Wat Zorgwissel kan betekenen voor uw ziekenhuis?

Veel!

Inmiddels heeft een aantal ziekenhuizen al ervaring met Zorgwissel. De ervaringen zijn zeer positief. Tijdsbesparing, transparante communicatie en duidelijk inzicht in vraag en aanbod.

Huidige situatie

In sommige ziekenhuizen wordt op dit moment de uitstroom van patiënten decentraal georganiseerd. Andere ziekenhuizen hebben de uitstroom al ondergebracht in een transferpunt. Wanneer een patiënt medisch uitbehandeld is, zal passende nazorg moeten worden georganiseerd. Dit brengt erg veel werk met zich mee. Enerzijds omdat er niet bekend is wie allemaal nazorg kan leveren, anderzijds omdat de communicatie vaak telefonisch gaat. Nazorgaanbieders hebben zelf een wachtlijst of geen duidelijke capaciteitsplanning waardoor een vlotte doorstroom wordt bemoeilijkt.

Verkeerd bed

Zorgwissel draagt bij in de reducering van het "verkeerde bed". Wanneer de patiënt medisch uitbehandeld is, is het belangrijk voor de patiënt de beste vervolgzorg te krijgen. Het ziekenhuis is hier niet de beste partij voor. De patiënt is beter af bij de juiste thuiszorg of verpleeghuiszorg. Ook voor het ziekenhuis is het belangrijk dat de patiënt doorstroomt naar de nazorg om zo het ziekenhuisbed weer vrij te maken voor een andere patiënt.

Efficiënte communicatie

Zorgwissel is een marktplaats voor Zorg. Een ziekenhuis logt in op een beveiligde website waar een zoekopdracht kan worden ingevoerd met alle kenmerken die voor de betreffende patiënt van belang zijn. Met één druk op de knop worden alle aangesloten (na)zorgaanbieders geïnformeerd over de behoefte van het ziekenhuis. Heeft de patiënt een voorkeur voor een zorgaanbieder? Geen probleem. Door het kiezen van een voorkeuraanbieder, wordt alleen deze partij ingelicht. Mocht deze partij geen capaciteit hebben, dan wordt de zoekopdracht alsnog doorgezet naar alle partijen.

Kwaliteit, beveiliging en bescherming privacy conform NEN 7510

Volgens de NEN 7510 norm is een zorginstelling eindverantwoordelijk voor het realiseren van een afgewogen stelsel van veiligheidsmaatregelen. Binnen de applicatie Zorgwissel heeft Zorgwissel B.V. gezorgd voor de vereiste maatregelen. Voor deze applicatie hoeft een zorginstelling dus geen extra maatregelen te nemen om te voldoen aan de norm NEN 7510.

Zorgwissel is een SaaS (Software-as-a-Service). Zorgwissel B.V. beseft dat in haar applicatie Zorgwissel belangrijke en zeer persoonlijke informatie wordt verzameld en bewaard. Daarom spant Zorgwissel B.V. zich tot het uiterste in om de juistheid van gegevens te garanderen en om gegevens alleen ter beschikking te stellen aan personen die daartoe geautoriseerd zijn.

Vooruit plannen

Is er bekend wanneer de patiënt het ziekenhuis gaat verlaten? Door de zoekopdracht al op Zorgwissel te plaatsen met de verwachte ontslagdatum, kunnen de zorgaanbieders al ruimte in hun planning gaan maken.

Marktwerking nazorg

Door de introductie van Zorgwissel verandert er wel veel ten aanzien van het plaatsen van een patiënt in de nazorg. Waar voorheen een bellijst werd gehanteerd (met vaste belvolgorde), wordt nu iedereen tegelijkertijd geïnformeerd over de zoekopdracht.

Actueel aanbod nazorg

Naast het uitzetten van zoekopdrachten door het ziekenhuis, kan een zorgaanbieder ook haar beschikbare capaciteit in een regio opgeven. Zo heeft een ziekenhuis een actueel overzicht van de beschikbare capaciteit van haar zorgpartners wanneer zij een zoekopdracht proberen in te vullen.

Rapportages

Naast vraag en aanbod rondom zoekopdrachten, biedt Zorgwissel ook uiteenlopende rapportages over het verloop. Een voorbeeld is de doorlooptijd van het plaatsen van een zoekopdracht tot het invullen van de zoekopdracht.

Hoge response-snelheid

Hier biedt Zorgwissel misschien wel de grootste meerwaarde: Response-tijd. De praktijk leert dat voor de meeste patiënten binnen twee uur al een geschikte nazorgaanbieder voor thuiszorg wordt gevonden! Klik op onderstaande afbeelding voor een uitvergroting.

Kosten en opbrengsten

De opbrengsten zijn enorm en staan niet in verhouding tot de kosten. De kosten worden per Zorgwissel Match berekend. Niet alleen kan het transferpunt meer doen in minder tijd, ook de kwaliteit van zorg wordt beter omdat de patiënt sneller de zorg krijgt waar behoefte aan is. Het is moeilijk aan te tonen hoeveel het "verkeerde bed" wordt teruggedrongen, maar de meningen zijn overal gelijk: Zorgwissel werkt!