Wat heeft een gemeente aan Zorgwissel? Gezien de decentralisatie van zorg worden gemeenten verantwoordelijk voor sommige zorgtrajecten

Aangezien gemeenten cliënten moeten ondersteunen in bijvoorbeeld jeugdzorg of langdurige zorg, kan ook Zorgwissel hier een rol in spelen. Om vraag en aanbod makkelijker bij elkaar te krijgen heeft Zorgwissel een een heleboel tools aan boord. Maar verdere uitdieping is nodig om dit daadwerkelijk te realiseren.

Ideeën hierover? Neem contact met ons op.