Wet bescherming persoonsgegevens en privacy verklaring

Naast de NEN 7510 certificering is er meer nodig om er voor te zorgen dat de data die we bewaren veilig is en blijft.

Samen met Stichting Privacyzorg gaat Zorgwissel voor de beste score (IPM-5) om zo ook in de toekomst onze organisatie, diensten en producten op een uitstekend niveau te houden.

Op de website van Stichting Privacyzorg staat ondermeer het volgende:

Privacyzorg is dé specialist op het gebied van de borging en het beheer van privacy Wet- en regelgeving én informatiebeveiliging binnen de zorg, en is daarmee de sectorale koploper voor het bundelen van kennis, ervaring en best practices op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

Hiermee dragen we bij aan het verbeteren van de patiëntveiligheid bij de deelnemende Zorgaanbieders, maar leveren we ook een belangrijke bijdrage aan het beperken van de (financiële) risico’s bij datalekken en incidenten.

Het voldoen aan vigerende Wet- en regelgeving is tevens fundamenteel voor alle nieuwe ICT-initiatieven, zoals bij de vele regionale projecten voor onderlinge gegevensuitwisselingen.

Bekijk hier de privacy verklaring van Zorgwissel.

Lees meer...